Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

ZONDAG 1 oktober 2017

Stille wandeling

schrijf nu ino.l.v. Mevr. Bea Geysen
stille wandeling

Elk seizoen maken we een stille wandeling in een stukje ongerepte natuur: “Bourgoyen - Ossemeersen” te Gent. Als je meditatief wandelt, valt dat doel weg. Het wandelen zelf is het doel…
We stappen wat langzamer dan normaal en in stilte. We gebruiken onze zintuigen vanuit volledige aanwezigheid.
Meditatief wandelen werkt louterend voor je lichaam, geest en ziel. Wandelen in de natuur heeft het vermogen om je bij je basis te brengen, bij je rust en vertrouwen. Je beleeft de natuur vanuit wie je bent of waar je met je aandacht zit. Wandelen haalt de haast uit je hoofd. Kijk wat er over blijft. Die haast verdwijnt uit je hoofd als je wat langer te voet gaat. Opgaan in het landschap schept mogelijkheden tot verdieping. Je tempo verandert. Je zintuigen gaan anders waarnemen: je krijgt weer oog voor het wonder van de schepping en jouw verbondenheid daarmee.


De wandeling duurt ongeveer 1 uur. Daarna gaan we naar de eetplaats van ‘Het Rustpunt’ om samen te genieten van een feestelijk ontbijt.

Herfstdauwtrip
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Start om 7u00 aan de 'Bourgoyen'
  ingang aan de watermolen Mahatma Gandhistraat 32 - 9000 Gent
 • Deelname: € 10.00 ter plaatse te betalen voor dauwtrip met ontbijt.
 • Folder op aanvraag

 

2 oktobertot6 oktober 2017

Bijbelse voorstelling van Maria, moeder van Jezus.

schrijf nu ino.l.v. P. Wilfried Rossel
5-daagse

Wat zegt de bijbel over Maria? Zij is verpersoonlijking van het godsvolk. Meer dan op haar nederigheid en gehoorzaamheid van de schijnwerper op haar geloof in profetische.
In het Magnificat komt zij krachtig naar voor. Dit loflied uit de mond van Maria is en blijft een inspiratiebron van eigentijds gebed.

 • Sfeer en stilte maar wel rustig gepraat tijdens de middagmaaltijd.
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Bijbel meebrengen
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

DONDERDAG 12 oktober 2017

De nieuwheid van Jezus van Nazareth, 2000 jaar geleden en vandaag

schrijf nu ino.l.v. E.H. Jo Hanssens
conferentie

Voor het eerst tot het christelijk geloof komen of het geloof van je kinderjaren herontdekken gebeurt langs een vernieuwde kennismaking met de persoon van Jezus zoals hij in de evangelies, in de handelingen en in de brieven van de apostelen oplicht. Terugkeren naar deze oorspronkelijke getuigenissen is een voorwaarde om tot vernieuwd geloof te komen in de seculiere wereld van vandaag. Dit vernieuwd geloof leidt tot vernieuwde hoop, vertrouwen, weerbaarheid, echte vrijheid en een meer dan gewone liefde. De verwondering over Jezus’ houding van gegeven liefde en barmhartigheid licht ook op in authentiek gelovige mensen vandaag. De geweldloze weg die Jezus van Nazareth is gegaan wordt bijvoorbeeld op een nieuwe wijze ontdekt in mensen die zich vandaag inzetten voor verzoening, gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

 • Onthaal: 9u30 - Aanvang: 10u00
 • Plaats: Conferentiezaal
  aanmelden ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Deelname: € 32.00 (warme maaltijd, koffie/thee pauzes,... inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

midweekdag

13 oktobertot15 oktober 2017

De strategie van het geluk

schrijf nu ino.l.v. Dr. Gerbert Bakx
weekend

Gelukkig zijn wil toch zeker iedereen?

Jazeker, en gelukkig zijn als het leven meezit, kan ook iedereen, net zoals iedereen kan zeilen bij mooi weer. Maar gelukkig zijn is niet hetzelfde als geluk hebben en een levensvisie die het mogelijk maakt ook voor geluk te kiezen als het leven niet meezit en men dus geen geluk heeft, wordt in onze samenleving al te weinig systematisch en ordentelijk aangeleerd en voorgeleefd. De meesten onder ons moeten de nodige levenswijsheid dan ook met schade en schande bij elkaar zien te sprokkelen. Als uw huidige modus operandi niet tot de gewenste resultaten leidt, is de filosofie waar u mee leeft misschien aan een revisie toe.

De Strategie van het Geluk spiegelt geen nieuwe illusies of mythen voor, geen simplistische tegeltjeswijsheden, geen magische alternatieve praktijken of snelle wonderremedies en geen (pseudo)spirituele vluchtwegen. Zij berust op een bewustzijnsfilosofie en een bewustzijnspraktijk en op het ontwikkelen van de intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn om te kunnen kiezen voor meer aandacht en een liefdevoller aanvaarding van het leven, voor minder kwetsbaarheid en meer veerkracht, voor meer kwaliteitsvolle en meer productieve manieren van leven, voor persoonlijk geluk, voor een stimulerende opvoeding van jongeren, voor het inspirerend begeleiden en leiding geven aan anderen en voor het creëren van meer verbindende relaties.

Het is zonder meer de kortste weg naar een onvoorwaardelijk en onverstoorbaar geluk.

 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 250.00
 • Folder op aanvraag

retraite

MAANDAG 16 oktober 2017

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

Achtste namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7.00 (Opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

 

23 oktobertot27 oktober 2017

HET KONINKRIJK VAN GOD IS MIDDEN ONDER U (Luc. 17,21)

schrijf nu ino.l.v. P. Georges Vervust
5-daagse

In alles wat Jezus zegt en doet kondigt Hij het Rijk van God aan, als een realiteit die nu reeds aanwezig is, en die in het bereik ligt van wie er wil binnengaan. Daartoe nodigt Hij op veel manieren uit. Aan de hand van wat de evangelies ons hierover berichten, stellen wij ons open voor dit Goede Nieuws en proberen wij te zien hoe het Rijk van God ook vandaag aanwezig is, in onze wereld en in ons leven. Wij spiegelen ons aan mensen, die Jezus oproept om in het Godsrijk binnen te gaan, en die deze uitnodiging al dan niet ter harte nemen.

 • Sfeer en stilte maar wel rustig gepraat tijdens de middagmaaltijd.
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

17 novembertot19 november 2017

Identiteit en relatie.

schrijf nu ino.l.v. Groep Prisma
weekend

Hoe leren we ons positief te verbinden met anderen? Het heeft te maken met het feit of we zelf genoeg in onze identiteit staan. Dan zal ik me door de anderen niet laten opslorpen en mijn energie verliezen, maar zal ik tevens mijn angst verliezen om met anderen verbindingen aan te gaan. Ik zal ook vrijer worden en de andere niet nodig hebben om iets te vervangen dat ik in mijn leven nooit gehad heb (bv. liefde en bevestiging in het gezin van oorsprong). Zo leren we omgaan met verschillende gevoeligheden in de relaties en mechanismen van co-dependentie te doorzien.

 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 220.00
 • Folder op aanvraag

retraite

MAANDAG 20 november 2017

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

Negende namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7.00 (Opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

 

DONDERDAG 23 november 2017

De onhoorbaar levende trilling van het lichaam

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Etienne Amand
meditatiedag

Een verborgen onmetelijke kracht van leven openbaart zich in het fysieke menslichaam. Een kracht die zich vanuit een levende oerbron manifesteert tot belichaamd leven. Het menselijk bestaan bekomt zo de volheid van zijn drie- eenheid: ‘lichaam – ziel – geest’.
Dit is de rode draad van deze stille midweekdag.
Het is geen studie-, maar eerder een ervaringsdag. Ontvankelijk worden voor de onhoorbaar levende trilling van het lichaam. Stilte, enkele eutonie oefeningen en korte inspirerende impulsen vormen de bedding om de onhoorbare klank van de immer aanwezende trillende levenskracht in het bewustzijn te laten openbloeien.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Onthaal vanaf 9u15 – start 9u45
 • Deelname: € 32.00 (warme maaltijd inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

midweekdag

ZATERDAG 25 november 2017

Themadag rond Thomas Merton: op zoek naar de kern...

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Willy Eurlings
conferentie

In de ochtend is er een lezing waarin, na een kort overzicht van Mertons levensloop, een beeld geschetst wordt van zijn werk aan de hand van een aantal belangrijke teksten van hem. De manier waarop hij tegen geloven en religie aankeek en zijn zoektocht naar waar het in religie en in ons leven om gaat, staan daarbij centraal. Hopelijk wordt dat een voorproefje om daarna Merton zelf (weer) te gaan lezen.
In de middag willen we stilstaan bij fragmenten uit Mertons correspondentie, die zeer omvangrijk was. Zo correspondeerde hij met andere zoekers uit veel religieuze tradities (christenen, joden, moslims, boeddhisten), literatoren, dichters, vredesactivisten en soms ook met een jong meisje dat hem een brief stuurde.

 • Onthaal: 9u30 - Aanvang: 10u00
 • Plaats: Conferentiezaal
  aanmelden ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Deelname: € 32.00 (warme maaltijd, koffie/thee pauzes,... inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

midweekdag

MAANDAG 18 december 2017

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

Tiende namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7.00 (Opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag