Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

MAANDAG 19 november 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Derde namiddag nieuwe cyclus.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

DONDERDAG 22 november 2018

De onhoorbaar levende trilling van het lichaam

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Etienne Amand
meditatiedag

OPGELET DEZE ACTIVITEIT IS VERPLAATST NAAR 29/11; UW INSCHRIJVING KOMT DUS VAST TE STAAN OP 29/11.
Een verborgen onmetelijke kracht van leven openbaart zich in het fysieke menslichaam. Een kracht die zich vanuit een levende oerbron manifesteert tot belichaamd leven. Het menselijk bestaan bekomt zo de volheid van zijn drie- eenheid: ‘lichaam – ziel – geest’.
Dit is de rode draad van deze stille midweekdag.
Het is geen studie-, maar eerder een ervaringsdag. Ontvankelijk worden voor de onhoorbaar levende trilling van het lichaam. Stilte, enkele eutonie oefeningen en korte inspirerende impulsen vormen de bedding om de onhoorbare klank van de immer aanwezende trillende levenskracht in het bewustzijn te laten openbloeien.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Onthaal vanaf 9u15 – start 9u45
 • DEZE DAG GAAT NIET DOOR OP 22/11 MAAR WEL OP 29/11
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

ZATERDAG 24 november 2018

Spirituele Humor

Volzeto.l.v. Dhr. Lieven Ostyn
Alternatieve mogelijkheden kunnen nog met Het Rustpunt overlegd worden
workshop

Velen kennen de humor van de Dalai Lama maar de paus wordt hierin sterk onderschat.
Zijn ontwapenende humor en zelfrelativering is nochtans heel vernieuwend.
Humor is aanwezig in alle mystieke richtingen en dat maakt ze één.

 • Interactieve workshop
 • Onthaal vanaf 9u15 – start 9u45
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

30 novembertot2 december 2018

De strategie van het geluk

schrijf nu ino.l.v. Dr. Gerbert Bakx
weekend

Gelukkig zijn wil toch zeker iedereen?

Jazeker, en gelukkig zijn als het leven meezit, kan ook iedereen, net zoals iedereen kan zeilen bij mooi weer. Maar gelukkig zijn is niet hetzelfde als geluk hebben en een levensvisie die het mogelijk maakt ook voor geluk te kiezen als het leven niet meezit en men dus geen geluk heeft, wordt in onze samenleving al te weinig systematisch en ordentelijk aangeleerd en voorgeleefd. De meesten onder ons moeten de nodige levenswijsheid dan ook met schade en schande bij elkaar zien te sprokkelen. Velen slagen daar maar zeer ten dele in, zoals blijkt uit de cijfers voor depressie, verslaving, zelfdoding en andere vormen van onwelzijn.

Levenskunst, het vormgeven aan het goede leven, is immers geen vanzelfsprekendheid. Lijden lijkt als vanzelf te ontstaan als normale reactie op omstandigheden en vele mensen hebben zelfs het idee dat het ons wordt “aangedaan” of dat het ons als het ware ‘overvalt’.
Levenskunst daarentegen moet aangeleerd worden en vergt inzicht, wijsheid en motivatie. In dit weekend zal het dan ook gaan over waarden en waardigheid, over kwetsbaarheid en veerkracht, over identiteit en aanpasbaarheid, over mededogen en aanvaarding, en over het goed ‘voelen’ of 'hebben' en het goed 'zijn'.

De Strategie van het Geluk spiegelt geen nieuwe illusies of mythen voor, geen simplistische tegeltjeswijsheden, geen magische alternatieve praktijken of snelle wonderremedies en geen (pseudo)spirituele vluchtwegen. Zij berust op een bewustzijnsfilosofie en een bewustzijnspraktijk die tot de intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden leidt die noodzakelijk zijn om te kunnen kiezen voor een aandachtiger benadering en een liefdevoller aanvaarding van het leven, voor meer kwaliteitsvolle en meer productieve manieren van leven, voor persoonlijk geluk, voor een stimulerende opvoeding van jongeren, voor het inspirerend begeleiden en leiding geven aan anderen en voor het creëren van harmonieuze relaties.

Voor al wie zijn of haar inzichten over levenskunst en geluk wil uitbreiden, aanscherpen of verdiepen is dit zonder meer de kortste weg naar een onvoorwaardelijk en onverstoorbaar geluk.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 260.00
 • Folder op aanvraag
retraite

DINSDAG 4 december 2018

EENHEID
Liefde en non-dualiteit in het joodse denken

GEANNULEERDo.l.v. P. Johannes Schiettecatte
leesavond

Alles is God
Na de 'Grote Verhalen' van voorheen en hun ontmanteling in de twintigste eeuw breekt een nieuwe tijd aan van her-verbeelden van het Mysterie. Vooral het klassieke dualisme tussen geest en materie, tussen God en kosmos is voor velen niet langer aanvaardbaar.

Arthur Green. De actualiteit van de kabbala
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal van ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 19u30 (stipt) - Einde: 21u00
 • Gelieve op voorhand in te schrijven aub.
 • Minimum 15 deelnemers
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 10.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

MAANDAG 17 december 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Vierde namiddag nieuwe cyclus.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag