Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

DONDERDAG 1 maart 2018

De onhoorbaar levende trilling van het lichaam

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Etienne Amand
meditatiedag

Een verborgen onmetelijke kracht van leven openbaart zich in het fysieke menslichaam. Een kracht die zich vanuit een levende oerbron manifesteert tot belichaamd leven. Het menselijk bestaan bekomt zo de volheid van zijn drie- eenheid: ‘lichaam – ziel – geest’.
Dit is de rode draad van deze stille midweekdag.
Het is geen studie-, maar eerder een ervaringsdag. Ontvankelijk worden voor de onhoorbaar levende trilling van het lichaam. Stilte, enkele eutonie oefeningen en korte inspirerende impulsen vormen de bedding om de onhoorbare klank van de immer aanwezende trillende levenskracht in het bewustzijn te laten openbloeien.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Onthaal vanaf 9u15 – start 9u45
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

DINSDAG 6 maart 2018

“Om de liefde is het te doen”

schrijf nu ino.l.v. Het Rustpunt
symposiumdag

09u45 welkom en opening door P. Paul De Bois
10u00-11u00P. Piet Hoornaert
Jan van het Kruis op zijn best.

11u30-12u30Dr. Manu Keirse
Liefde inblikken voor later.
Herinneringen over de grenzen van het leven.


14u30-16u00Marc Erkens
De liefde benoemen in woordeloze klank.

16u45-17u45Eucharistieviering voorgegaan door
P. Paul De Bois, provinciaal


20u00Concert, Harpenensemble ‘Mago’ o.l.v. Lakshmi Matthieu
21u00vertrek naar Drongen of...

Je kan nog inschrijven op het volledige symposium

 • Plaats: ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000  GENT
 • Je kan je inschrijven voor het symposium met overnachting onder de rubriek symposium 2018.
 • Deelname: € 50.00 voor de symposiumdag
 • Folder op aanvraag
symposium

WOENSDAG 7 maart 2018

“Om de liefde is het te doen”

schrijf nu ino.l.v. Het Rustpunt
symposiumdag

09u45 welkom door P. Paul De Bois
10u00-11u00P. Nikolaas Sintobin
Verrast door vreugde:
God liefhebben in een geseculariseerde wereld.

11u30-12u30Frank Degruyter
‘In den Wolken’- Liefdesverhalen.


14u30-16u00Dr. Gerbert Bakx
Maakt liefdevolle aandacht je ook gelukkig?

16u15-17u15slotviering voorgegaan door P. Lukas Martens, prior Gent
Je kan nog inschrijven op het volledige symposium

 • Plaats: ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000  GENT
 • Je kan je inschrijven voor het symposium met overnachting onder de rubriek symposium 2018.
 • Deelname: € 50.00 voor de symposiumdag
 • Folder op aanvraag
symposium

DONDERDAG 15 maart 2018

Waarom schoonheid waardevol is

schrijf nu ino.l.v. Prof. Dr. Bart Vandenabeele
leesnamiddag

Gedichten, kathedralen, symfonieën en schilderijen, maar ook landschappen, foto’s en mensen kunnen ons esthetisch ontroeren. Schoonheid neemt talrijke vormen aan en heeft een diepe uitwerking op wie aandacht aan haar schenkt. Ze kan opbeuren en troosten, maar ook verontrusten, verbijsteren en afschrikken. Schoonheid is heilzaam en brengt ons in contact met een hogere wereld, maar kan ook sentimentele, bevreemdende en zelfs onzedelijke gedaanten aannemen. Maar wat verstaan we precies onder ‘schoonheid’ en waarom is ze waardevol?

Tweede namiddag.
‘Tota pulchra es’: liefde en de schoonheid van mensen
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Kans tot uitwisseling
 • Plaats: Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 14.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

19 maarttot23 maart 2018

Eenheid en harmonie. Impulsen vanuit de joodse mystiek

GEANNULEERDo.l.v. P. Johannes Schiettecatte
5-daagse

Eén van de pijlers van het Westen is de joodse cultuur en het joodse denken. Het jodendom heeft ook een indrukwekkende mystieke traditie, de kabbala en het chassidisme. Zoals we van élke religie veel kunnen leren om de eigen geloofsovertuiging te verdiepen, kunnen we iets bijzonders leren van de joodse mystiek: de zin voor de oorspronkelijke harmonie tussen al wat leeft, harmonie die door het menselijke egoïsme en individualisme diep verstoord wordt maar door gebed, studie en het goede handelen weer hersteld kan worden. Vijf dagen lang lezen en bespreken we de mooiste teksten uit de kabbala en vooral uit de Zohar, op zoek naar deze bijzondere menselijke en religieuze wijsheid. De diepste wijsheid van de Oosterse religies vindt hier zijn Bijbelse tegenhanger: God is de scheppende liefde die alles uit en in zichzelf voortbrengt.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 325.00
 • Folder op aanvraag
retraite

MAANDAG 19 maart 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Zevende namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 7 per namiddag, € 9 vanaf januari 2018 per namiddag, ter plaatse te betalen.
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

DONDERDAG 29 maart 2018

Waarom schoonheid waardevol is

schrijf nu ino.l.v. Prof. Dr. Bart Vandenabeele
leesnamiddag

Gedichten, kathedralen, symfonieën en schilderijen, maar ook landschappen, foto’s en mensen kunnen ons esthetisch ontroeren. Schoonheid neemt talrijke vormen aan en heeft een diepe uitwerking op wie aandacht aan haar schenkt. Ze kan opbeuren en troosten, maar ook verontrusten, verbijsteren en afschrikken. Schoonheid is heilzaam en brengt ons in contact met een hogere wereld, maar kan ook sentimentele, bevreemdende en zelfs onzedelijke gedaanten aannemen. Maar wat verstaan we precies onder ‘schoonheid’ en waarom is ze waardevol?

Derde namiddag.
Sublieme schoonheid: levensvreugde, dankbaarheid en het sacrale
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Kans tot uitwisseling
 • Plaats: Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 14.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

DINSDAG 3 april 2018

EENHEID
Liefde en non-dualiteit in het joodse denken

schrijf nu ino.l.v. P. Johannes Schiettecatte
leesavond

Alles is God
Na de 'Grote Verhalen' van voorheen en hun ontmanteling in de twintigste eeuw breekt een nieuwe tijd aan van her-verbeelden van het Mysterie. Vooral het klassieke dualisme tussen geest en materie, tussen God en kosmos is voor velen niet langer aanvaardbaar.

Tikkun. Verlossing in de joodse mystiek
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal van ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 19u30 (stipt) - Einde: 21u00
 • Gelieve op voorhand in te schrijven aub.
 • Minimum 15 deelnemers
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 10.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

DONDERDAG 19 april 2018

Waarom schoonheid waardevol is

schrijf nu ino.l.v. Prof. Dr. Bart Vandenabeele
leesnamiddag

Gedichten, kathedralen, symfonieën en schilderijen, maar ook landschappen, foto’s en mensen kunnen ons esthetisch ontroeren. Schoonheid neemt talrijke vormen aan en heeft een diepe uitwerking op wie aandacht aan haar schenkt. Ze kan opbeuren en troosten, maar ook verontrusten, verbijsteren en afschrikken. Schoonheid is heilzaam en brengt ons in contact met een hogere wereld, maar kan ook sentimentele, bevreemdende en zelfs onzedelijke gedaanten aannemen. Maar wat verstaan we precies onder ‘schoonheid’ en waarom is ze waardevol?

Vierde namiddag.
De verloochening van de schoonheid: kitsch, sentiment en ontheiliging
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Kans tot uitwisseling
 • Plaats: Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 14.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

MAANDAG 23 april 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Achtste namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 7 per namiddag, € 9 vanaf januari 2018 per namiddag, ter plaatse te betalen.
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

DONDERDAG 3 mei 2018

Waarom schoonheid waardevol is

schrijf nu ino.l.v. Prof. Dr. Bart Vandenabeele
leesnamiddag

Gedichten, kathedralen, symfonieën en schilderijen, maar ook landschappen, foto’s en mensen kunnen ons esthetisch ontroeren. Schoonheid neemt talrijke vormen aan en heeft een diepe uitwerking op wie aandacht aan haar schenkt. Ze kan opbeuren en troosten, maar ook verontrusten, verbijsteren en afschrikken. Schoonheid is heilzaam en brengt ons in contact met een hogere wereld, maar kan ook sentimentele, bevreemdende en zelfs onzedelijke gedaanten aannemen. Maar wat verstaan we precies onder ‘schoonheid’ en waarom is ze waardevol?

Vijfde namiddag.
Verlossende schoonheid: de helende waarde van kunst, poëzie en muziek
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Kans tot uitwisseling
 • Plaats: Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 14.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

4 meitot6 mei 2018

Waarom moet mij dat altijd overkomen?

schrijf nu ino.l.v. Groep Prisma
weekend

Je kan het zien als fatalisme, maar herhalingen leren ons ook iets: hoe kan ik anders gaan kijken naar mezelf en naar het leven, hoe kan ik verstaan waarom de dingen blokkeren of vastlopen? Hoe kan ik leren kijken naar mijn aandeel in het probleem: de grootste vijand zit immers dikwijls van binnen. Je wordt dus uitgenodigd om op een nieuwe manier te leren inspelen op omstandigheden en zo aan verandering werken?

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 230.00
 • Folder op aanvraag
retraite

14 meitot18 mei 2018

Christus in uw leven

schrijf nu ino.l.v. P. Roeland Van Meerssche
5-daagse

In deze stille dagen kijken en luisteren we naar Jezus; in zijn verhouding tot de Vader, in zijn verhouding tot de mensen, en vooral de armsten. Hij nodigt ons uit Hem na te volgen. Zijn gezindheid wordt de onze. Zo worden we ware leerlingen van de Heer.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 325.00
 • Folder op aanvraag
retraite

28 meitot1 juni 2018

Je bent nu een wachter die uitziet naar de dageraad.
Eigentijds geloven met Joannes van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. P. Piet Hoornaert
5-daagse

Die negatieve kant van het leven steekt je (tegen). De onvrede met je zelfbeeld maakt je onrustig. De ‘fut’ is eruit. Wat dan te doen? Hier zit een uitnodiging aan vast om de mistigheid, de verkruimeling en je kwetsbaarheid actief te accepteren. Toch is dit geen aanzet tot berusting en fatalisme. Nee. Je menselijke conditie houdt in, dat je nu beseft dat je de ‘regie’ van je leven niet meer in de hand hebt, zelfs niet meer hoeft te hebben. Het wordt je duidelijk dat je nu het ‘wachten’ moet aandurven. Je bent als een sneeuwklokje dat uitziet naar lente. Wellicht moet je tevreden durven zijn met dat kleine licht dat God je voor vandaag wil schenken (J.H. Newman). Je begint dan te beseffen dat die “negatieve” zelfkant (periferie) van je leven weleens een verrassend nieuwe ontmoetingsplaats met God zou kunnen inhouden! Nooit gedacht! Dan wordt voor jou de “donkere nacht” een weg van uitzuivering die leidt naar een “dageraad”.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 325.00
 • Folder op aanvraag
retraite

MAANDAG 28 mei 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Negende namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 7 per namiddag, € 9 vanaf januari 2018 per namiddag, ter plaatse te betalen.
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

ZONDAG 3 juni 2018

Stille wandeling

schrijf nu ino.l.v. Mevr. Bea Geysen
stille wandeling

Elk seizoen maken we een stille wandeling in een stukje ongerepte natuur: “Bourgoyen - Ossemeersen” te Gent. Als je meditatief wandelt, valt dat doel weg. Het wandelen zelf is het doel…
We stappen wat langzamer dan normaal en in stilte. We gebruiken onze zintuigen vanuit volledige aanwezigheid.
Meditatief wandelen werkt louterend voor je lichaam, geest en ziel. Wandelen in de natuur heeft het vermogen om je bij je basis te brengen, bij je rust en vertrouwen. Je beleeft de natuur vanuit wie je bent of waar je met je aandacht zit. Wandelen haalt de haast uit je hoofd. Kijk wat er over blijft. Die haast verdwijnt uit je hoofd als je wat langer te voet gaat. Opgaan in het landschap schept mogelijkheden tot verdieping. Je tempo verandert. Je zintuigen gaan anders waarnemen: je krijgt weer oog voor het wonder van de schepping en jouw verbondenheid daarmee.

De wandeling duurt ongeveer 1 uur. Daarna gaan we naar de eetplaats van ‘Het Rustpunt’ om samen te genieten van een feestelijk ontbijt.

Zomerdauwtrip
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Start om 7u00 aan de 'Bourgoyen'
  ingang aan de watermolen Mahatma Gandhistraat 32 - 9000 Gent
 • Deelname: € 10.00 ter plaatse te betalen voor dauwtrip met ontbijt.
 • Folder op aanvraag
 

DINSDAG 5 juni 2018

EENHEID
Liefde en non-dualiteit in het joodse denken

GEANNULEERDo.l.v. P. Johannes Schiettecatte
leesavond

Alles is God
Na de 'Grote Verhalen' van voorheen en hun ontmanteling in de twintigste eeuw breekt een nieuwe tijd aan van her-verbeelden van het Mysterie. Vooral het klassieke dualisme tussen geest en materie, tussen God en kosmos is voor velen niet langer aanvaardbaar.

Tanya. Het mensbeeld van de joodse mystiek
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal van ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 19u30 (stipt) - Einde: 21u00
 • Gelieve op voorhand in te schrijven aub.
 • Minimum 15 deelnemers
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 10.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

18 junitot22 juni 2018

Jezus leert ons bidden

schrijf nu ino.l.v. P. Carlos Noyen
5-daagse

De eeuwenoude christelijke gebedstraditie gaat uiteindelijk terug op Jezus en de apostelen. Zij blijven ons tot op vandaag inspireren en uitnodigen tot vernieuwing.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 325.00
 • Folder op aanvraag
retraite

MAANDAG 25 juni 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Tiende namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 7 per namiddag, € 9 vanaf januari 2018 per namiddag, ter plaatse te betalen.
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

2 julitot6 juli 2018

ZOMER-ZON-REIS NAAR JE ZIEL.

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Jan Daem en Mevr. Karin Segers
5-daagse

In ‘Het Rustpunt’ in het hartje van Gent gaan we een reis maken naar de binnenkant van ons ware Zijn. Zoals een gewone vakantiereis vraagt ook deze reis een goede voorbereiding. De langste reis is immers de reis naar binnen (Dag Hammarskjöld). Allereerst zullen we dus gezamenlijk gaan kijken wat we nodig hebben op deze reis. Om geen overtollige bagage mee te nemen, is het zeker zo belangrijk om te bepalen wat we beter achter ons kunnen laten. We ledigen onze rugzak van dat wat overbodig is om opnieuw vreugde te kunnen beleven. Zo komt er ruimte voor nieuw voedsel.

Als we reisvaardig zijn gaan we als ontdekkingsreiziger op pad naar onze innerlijke wereld. Via allerlei paden en wegen zullen we nieuwe avonturen beleven. We zullen mooie wouden verkennen, bergtoppen beklimmen, maar ook gaan langs steile afgronden en misschien door diepe dalen. We zullen draken tegenkomen om te trotseren en het verweesde kind in ons dat om aandacht en liefde vraagt.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 325.00
 • Folder op aanvraag
retraite

9 julitot13 juli 2018

De Leeuw en het Lam

schrijf nu ino.l.v. P. Patrick Lens
5-daagse

God nodigt ons uit om te groeien in mens-zijn.
We mogen een weg van genezing en heelheid gaan,
door het integreren van onze tegenstellingen,
door het verwerken van onze emoties en weerstanden,
om zo, naar het beeld van Jezus,
vrije en gelukkige mensen te worden.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 325.00
 • Folder op aanvraag
retraite

VRIJDAG 17 augustus 2018

Moeder

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Leo Fijen
conferentie

Moeders staan centraal op deze conferentiedag van Leo Fijen.
Hij wil graag met deelnemers in gesprek over de rol van moeder in het leven, maar ook na de dood. Het is zijn eigen ervaring dat zijn moeder dichterbij komt naarmate ze langer dood is.
Moeders verdwijnen blijkbaar nooit uit het leven van kinderen.
Daarover schrijft Leo Fijen samen met Manu Keirse een boek dat over een paar maanden verschijnt.
Op deze dag zal Leo Fijen vertellen over zijn ervaringen met zijn moeder en vragen aan de deelnemers hoe hun verhaal is.
Op deze manier kunnen moeders en kinderen elkaar naderen, ook zo veel jaar na de dood.

 • Gedeeltelijke stilte
 • Onthaal: 9u15 - Aanvang: 9u45
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd, koffie/thee pauzes,... inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

27 augustustot30 augustus 2018

Jezelf graag zien

schrijf nu ino.l.v. Groep Prisma
4-daagse

Het gaat niet over geluk op mijn eentje, maar wel over de manier waarop ik met mijn leven omga. Als ik mezelf graag zie, ga ik vruchtbaar leven.
Mijn relaties zullen anders worden. Ik zal leren negatieve mechanismen (in mijn zelfbeeld, in mijn kijken naar anderen) loslaten en een nieuwe visies ontwikkelen. Ik mag leren opkomen voor mezelf, maar ook anderen leren respecteren in wie zij zijn.

 • Sfeer en stilte maar wel rustig gepraat tijdens de middagmaaltijd.
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot donderdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 290.00
 • Folder op aanvraag
retraite

4 septembertot12 september 2018

We zijn één, op weg naar God

schrijf nu ino.l.v. P. Reimond Hoornaert
8-daagse

Met Jezus’ liefde voor zijn Vader blijf je kijken naar de hele mensheid:
“God, Jij bent in mij, zoals ik in Jou ben. Met Jou richt ik me weer op. Je inspireert me tot trouwe gratuite liefde. Ik waag het met Jou mee te gaan”. De heilige Jan van het Kruis maant je aan om geen ander leidslicht te volgen dan wat er in je binnenste brandt. De beste manier om jezelf in God te vinden is jezelf verliezen in het dienen van anderen. Alleen de liefde kan de wereld veranderen. Eenheid is een gave én opdracht. Aldus verrijk je jezelf en de ander. Zolang je God in je hart draagt, blijf je geloven in de ander. En zo kan het goede uiteindelijk overwinnen.

 • Volledige stilte
 • Van dinsdagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot woensdagvoormiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 460.00
 • Folder op aanvraag
retraite

MAANDAG 17 september 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Eerste namiddag nieuwe cyclus.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 7 per namiddag, € 9 vanaf januari 2018 per namiddag, ter plaatse te betalen.
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

28 septembertot30 september 2018

Omgaan met verdriet

schrijf nu ino.l.v. Groep Prisma
weekend

Verdriet is wellicht onze oudste emotie. Het is moeilijk wanneer je er in blijft hangen. Soms zit er schaamte op of zouden we sterker willen zijn.
Het raakt aan het kind in ons, dat troost nodig heeft. Het is het belangrijk om aan verdriet tijd en bedding te geven. Als je het kunt delen met iemand anders, geneest het en maakt het ons uiteindelijk vrij.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 230.00
 • Folder op aanvraag
retraite

DINSDAG 2 oktober 2018

EENHEID
Liefde en non-dualiteit in het joodse denken

schrijf nu ino.l.v. P. Johannes Schiettecatte
leesavond

Alles is God
Na de 'Grote Verhalen' van voorheen en hun ontmanteling in de twintigste eeuw breekt een nieuwe tijd aan van her-verbeelden van het Mysterie. Vooral het klassieke dualisme tussen geest en materie, tussen God en kosmos is voor velen niet langer aanvaardbaar.

Devekut. Mystieke ervaring in de kabbala
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal van ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 19u30 (stipt) - Einde: 21u00
 • Gelieve op voorhand in te schrijven aub.
 • Minimum 15 deelnemers
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 10.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

ZONDAG 7 oktober 2018

Stille wandeling

schrijf nu ino.l.v. Mevr. Bea Geysen
stille wandeling

Elk seizoen maken we een stille wandeling in een stukje ongerepte natuur: “Bourgoyen - Ossemeersen” te Gent. Als je meditatief wandelt, valt dat doel weg. Het wandelen zelf is het doel…
We stappen wat langzamer dan normaal en in stilte. We gebruiken onze zintuigen vanuit volledige aanwezigheid.
Meditatief wandelen werkt louterend voor je lichaam, geest en ziel. Wandelen in de natuur heeft het vermogen om je bij je basis te brengen, bij je rust en vertrouwen. Je beleeft de natuur vanuit wie je bent of waar je met je aandacht zit. Wandelen haalt de haast uit je hoofd. Kijk wat er over blijft. Die haast verdwijnt uit je hoofd als je wat langer te voet gaat. Opgaan in het landschap schept mogelijkheden tot verdieping. Je tempo verandert. Je zintuigen gaan anders waarnemen: je krijgt weer oog voor het wonder van de schepping en jouw verbondenheid daarmee.

De wandeling duurt ongeveer 1 uur. Daarna gaan we naar de eetplaats van ‘Het Rustpunt’ om samen te genieten van een feestelijk ontbijt.

Herfstdauwtrip
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Start om 7u00 aan de 'Bourgoyen'
  ingang aan de watermolen Mahatma Gandhistraat 32 - 9000 Gent
 • Deelname: € 10.00 ter plaatse te betalen voor dauwtrip met ontbijt.
 • Folder op aanvraag
 

DONDERDAG 11 oktober 2018

Elisabeth (1880-1906) en de Drie-ene God

schrijf nu ino.l.v. Mevr. Martine D'hollander
conferentie

Lang voor haar heiligverklaring in 2016 werd Elisabeth van de Drie-eenheid reeds een “profeet voor onze tijd” genoemd. Welke betekenis heeft de grote keuze in haar leven om Christus onverdeeld te volgen, nu vandaag, voor ons? Wat kan een jonge christen uit de vorige eeuw ons, meer dan 100 jaar later, vertellen over het leven met de Drie-ene God?

Elisabeths boodschap overstijgt plaats en tijd, omdat ze diep evangelisch is. We gaan op zoek naar de bodem van haar geloofs-en liefdesleven, de diepe onderlaag van waaruit zij leeft. We leren Elisabeth kennen als een sterke, overtuigde christen wiens leven Christus is. Zij volgt Hem waar Hij ook gaat. Kan zij voor ons een voorbeeld-christen zijn, wanneer wij bevraagd en uitgedaagd worden “om te getuigen van de hoop die in ons leeft” ? Hoe zet ze ons aan om stevig in Christus geworteld te zijn en te blijven? We ontvangen een bemoedigend antwoord, heel direct en doorleefd vanuit haar eigen ervaring.

 • Gedeeltelijke stilte
 • Onthaal: 9u15 - Aanvang: 9u45
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd, koffie/thee pauzes,... inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

MAANDAG 15 oktober 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Tweede namiddag nieuwe cyclus.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 7 per namiddag, € 9 vanaf januari 2018 per namiddag, ter plaatse te betalen.
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

15 oktobertot19 oktober 2018

Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar?

schrijf nu ino.l.v. E.H. Jan Van Eycken
5-daagse

‘Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? Een oefening via studie en bezinning.’

De deelnemers komen in contact met de wijze waarop joden, christenen en moslims elkaar beschrijven in hun respectieve heilige schriften en religieuze commentaren. Aan de hand van enkele voorbeelden uit de twintig eeuwen durende geschiedenis worden achtergrond en impact duidelijk van zowel de negatieve als de positieve beeldvorming. Er wordt veelvuldig verwezen naar teksten uit Bijbel en Koran, waarvan enkele passages ter illustratie worden geanalyseerd. Zo kunnen de deelnemers beter begrijpen hoe inhoud en interpretatie van schriftcitaten de wederzijdse beeldvorming beïnvloedt. Spreker zal het uiteraard ook hebben over de wijze waarop fundamentalistische gelovigen zich van controversiële verzen bedienen en hoe daartegen kan worden gereageerd. Het vormende gedeelte wordt afgerond met de vraag in hoeverre er in jodendom, christendom en islam hedendaagse correcties bestaan op de klassieke beeldvorming en waar in onze samenleving hoopvolle perspectieven zichtbaar zijn.

Het onderwerp wordt tevens op een spirituele wijze benaderd aan de hand van gebeden, teksten en muziek uit de drie betrokken godsdiensten. De bezinnende aanpak boort een diepere gelovige eenheid aan ondanks de verschillen en conflicten die de historische en intellectuele bestudering aan het licht brengen.

In de loop van de vijfdaagse vullen vormende en bezinnende elementen elkaar aan. Stiltemomenten worden afgewisseld met uitwisselingsmomenten.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 325.00
 • Folder op aanvraag
retraite

MAANDAG 19 november 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Derde namiddag nieuwe cyclus.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 7 per namiddag, € 9 vanaf januari 2018 per namiddag, ter plaatse te betalen.
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

DONDERDAG 22 november 2018

De onhoorbaar levende trilling van het lichaam

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Etienne Amand
meditatiedag

Een verborgen onmetelijke kracht van leven openbaart zich in het fysieke menslichaam. Een kracht die zich vanuit een levende oerbron manifesteert tot belichaamd leven. Het menselijk bestaan bekomt zo de volheid van zijn drie- eenheid: ‘lichaam – ziel – geest’.
Dit is de rode draad van deze stille midweekdag.
Het is geen studie-, maar eerder een ervaringsdag. Ontvankelijk worden voor de onhoorbaar levende trilling van het lichaam. Stilte, enkele eutonie oefeningen en korte inspirerende impulsen vormen de bedding om de onhoorbare klank van de immer aanwezende trillende levenskracht in het bewustzijn te laten openbloeien.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Onthaal vanaf 9u15 – start 9u45
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

ZATERDAG 24 november 2018

Spirituele Humor

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Lieven Ostyn
workshop

Velen kennen de humor van de Dalai Lama maar de paus wordt hierin sterk onderschat.
Zijn ontwapenende humor en zelfrelativering is nochtans heel vernieuwend.
Humor is aanwezig in alle mystieke richtingen en dat maakt ze één.

 • Interactieve workshop
 • Onthaal vanaf 9u15 – start 9u45
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

30 novembertot2 december 2018

De strategie van het geluk

schrijf nu ino.l.v. Dr. Gerbert Bakx
weekend

Gelukkig zijn wil toch zeker iedereen?

Jazeker, en gelukkig zijn als het leven meezit, kan ook iedereen, net zoals iedereen kan zeilen bij mooi weer. Maar gelukkig zijn is niet hetzelfde als geluk hebben en een levensvisie die het mogelijk maakt ook voor geluk te kiezen als het leven niet meezit en men dus geen geluk heeft, wordt in onze samenleving al te weinig systematisch en ordentelijk aangeleerd en voorgeleefd. De meesten onder ons moeten de nodige levenswijsheid dan ook met schade en schande bij elkaar zien te sprokkelen. Velen slagen daar maar zeer ten dele in, zoals blijkt uit de cijfers voor depressie, verslaving, zelfdoding en andere vormen van onwelzijn.

Levenskunst, het vormgeven aan het goede leven, is immers geen vanzelfsprekendheid. Lijden lijkt als vanzelf te ontstaan als normale reactie op omstandigheden en vele mensen hebben zelfs het idee dat het ons wordt “aangedaan” of dat het ons als het ware ‘overvalt’.
Levenskunst daarentegen moet aangeleerd worden en vergt inzicht, wijsheid en motivatie. In dit weekend zal het dan ook gaan over waarden en waardigheid, over kwetsbaarheid en veerkracht, over identiteit en aanpasbaarheid, over mededogen en aanvaarding, en over het goed ‘voelen’ of 'hebben' en het goed 'zijn'.

De Strategie van het Geluk spiegelt geen nieuwe illusies of mythen voor, geen simplistische tegeltjeswijsheden, geen magische alternatieve praktijken of snelle wonderremedies en geen (pseudo)spirituele vluchtwegen. Zij berust op een bewustzijnsfilosofie en een bewustzijnspraktijk die tot de intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden leidt die noodzakelijk zijn om te kunnen kiezen voor een aandachtiger benadering en een liefdevoller aanvaarding van het leven, voor meer kwaliteitsvolle en meer productieve manieren van leven, voor persoonlijk geluk, voor een stimulerende opvoeding van jongeren, voor het inspirerend begeleiden en leiding geven aan anderen en voor het creëren van harmonieuze relaties.

Voor al wie zijn of haar inzichten over levenskunst en geluk wil uitbreiden, aanscherpen of verdiepen is dit zonder meer de kortste weg naar een onvoorwaardelijk en onverstoorbaar geluk.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 260.00
 • Folder op aanvraag
retraite

DINSDAG 4 december 2018

EENHEID
Liefde en non-dualiteit in het joodse denken

GEANNULEERDo.l.v. P. Johannes Schiettecatte
leesavond

Alles is God
Na de 'Grote Verhalen' van voorheen en hun ontmanteling in de twintigste eeuw breekt een nieuwe tijd aan van her-verbeelden van het Mysterie. Vooral het klassieke dualisme tussen geest en materie, tussen God en kosmos is voor velen niet langer aanvaardbaar.

Arthur Green. De actualiteit van de kabbala
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal van ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 19u30 (stipt) - Einde: 21u00
 • Gelieve op voorhand in te schrijven aub.
 • Minimum 15 deelnemers
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 10.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

MAANDAG 17 december 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Vierde namiddag nieuwe cyclus.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 7 per namiddag, € 9 vanaf januari 2018 per namiddag, ter plaatse te betalen.
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag