Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

Evaluatie-flashes na het
 Symposium “Spiritualiteit van liefdevolle aandacht”
8-9-10 maart 2016

Hanna was voor de eerste keer deelneemster, maar meteen met volle overtuiging:

Ik plan zeker mijn agenda in functie van het volgend Symposium. Ik wil dit niet meer missen. Elke conferentie was boeiend en interessant, omdat ze goed gebracht werd.

Ook voor Bram waren de sprekers de grootste troef van dit Symposium-initiatief:

Niet iedereen van de deelnemers had evenveel achtergrondkennis. Maar de conferenciers wisten hoe ze iets op een verstaanbare en aangename manier moesten uitleggen. Daarom kom ik graag naar hier.

Van Lien vernamen we:

Dit tweejaarlijks Symposium is een klassieker in het Vlaamse landschap. Het heeft blijkbaar een goede naam. De organisatie door het Centrum “Het Rustpunt” is outstanding. Ze doet echt inspanningen om kwaliteit te bieden.

Mensen aan wie ik in aanloop naar het Symposium een info-folder bezorgde, lieten me weten dat ze onder de indruk waren van de gedegen en gevarieerde wijze waarop het thema wordt uitgewerkt. Ook die afbeelding op de affiche van de jongeman in het open veld spreekt tot de verbeelding: op een ladder houdt hij een wit blad papier omhoog en reikt het naar het licht dat door de wolken heen breekt.

Tom en Klaartje:

Ja, we komen naar elk Symposium, voor zoveel mogelijk conferenties. In Nederland vind je zoiets niet vaak. We leren hier veel bij en worden innerlijk 'geraakt'.

Hier in Nederland raak ik niet uitgepraat over de rijkdom aan inzichten en schoonheid die u d.m.v. drie symposiumdagen voor velen toegankelijk hebt gemaakt. Wat in Gent werd gerealiseerd, is zeldzaam. Het sterkt mijn vertrouwen… Ik proefde iets van de oorspronkelijke identiteit van christenen, als 'mensen van de Weg'. Dank!

(P.D.C.)
* * * * * *
Op een maximumscore van 7 punten voor de anonieme beoordeling door de deelnemers, komen praktisch alle conferenciers, het avondconcert met harpen, de Eucharistievieringen, inleidingen, samenzang, onthaal, maaltijden en de verdere omkadering uit … boven de 6 punten. Dit is dus bijzonder goed. En je begrijpt dat we daar danig van onder de indruk zijn en best ook een beetje fier.
Mond-aan-mondreclame bewijst ook haar invloed, want vrienden en kennissen vertellen het aan elkaar door.
Voor veel deelnemers is het ook een sociaal gebeuren. Je ziet vaak mensen die bijpraten tussendoor en bij de maaltijden, omdat ze elkaar op elk symposium ontmoeten in een blij weerzien.
Een gemengd, trouw en zich vernieuwend publiek (ook uit Nederland) komt naar het Symposium. Mensen die honger hebben naar inzicht, blij met het getuigenis van persoonlijk doorleefde ervaringen.