Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

11de Symposium “Om de liefde is het te doen”
6 - 7 maart 2018


Mensen beleven spiritualiteit nu vaak anders dan de vorige generatie.
Symposium foto Heel wat mensen menen zelfs dat je momenteel best kunt leven zonder God. Wat dan opvalt?
Het privébelang, het “grote ik” en het genieten staan vaak voorop. Mensen willen zélf de volledige regie over hun leven. Ze versplinteren hun eigenheid en zijn druk bezig met hun ‵imago′. Is dit niet te ver doorgeschoten?

Het besef over wat je levensbestemming is, blijkt dan verschraald.
Zelfs pure wetenschappers trekken daarom aan de bel: ze zien hoe mensen zò riskeren ‵uit de bocht te gaan′.

Levensvragen kun je niet ontwijken. Wie ben je? Waar gaat het tenslotte om in het leven? Waarom leef je en waarvoor zet je je in? Wat is echte liefde eigenlijk? Hoe de medemens lief hebben? Is er een gps hiervoor?

Het christelijk geloof is mooi, méér dan ooit ‵van deze tijd′. Je blijft niet staan bij de waan van de dag. Je sluit je niet op in een bestaan voor jezelf alleen. God heeft zich aan de mensen laten ervaren als ‵liefde′ en in Jezus is zijn grote mensenliefde zelfs superduidelijk geworden.

Tijdens dit 11de symposium op 6 en 7 maart 2018 zullen zes competente conferenciers, telkens gedurende een uur elkaar aanvullen rond dit thema: ‵Liefde, daar is het om te doen′. Ze zullen je inspireren voor een waardevol levensproject.

Tentoonstelling, concert, Eucharistie, prima onthaal, verzorgd logement en maaltijden, kans op ontmoetingen allerlei: dit alles vormt mee onze exclusieve omkadering… met een duim omhoog!
Dus alvast welkom!