Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

Lijst van conferenciers op het 11de Symposium “Om de liefde is het te doen”.

Bakx Gerbert
Degruyter Frank
Erkens Marc
Hoornaert Piet
Keirse Manu
Matthieu Lakshmi
Sintobin Nikolaas

Dr. Gerbert Bakx
studeerde wetenschappen, geneeskunde en filosofie en volgde een nomadische, Darwinistische levensloop. Hij is gefascineerd door het leven en door de vele manieren waarop mensen hun leven vorm geven. Hij legde zich toe op psychotherapie en persoonlijke begeleiding met een spe­ciale belangstelling voor evolutionaire psychologie en antropologie, humanistische en existentiële therapie, symbolisch modelleren, hypnotherapie en spiritualiteit.
Gerbert is auteur van drie boeken: "De Strategie van het geluk", "De Strategie van het Goede", "Gelukkiger leven".

pagina top

Dhr. Frank Degruyter
Frank Degruyter speelt en vertelt sinds meer dan 25 jaar voor jongeren en volwassenen. Hij bewerkt bestaande teksten en verhalen of schrijft zijn eigen materiaal. In de voorstellingen krijgen zowel verhalen, poëzie als theater een plaats. De teksten zijn nooit vrijblijvend en worden telkens gekleurd met fijnzinnige humor die net zo goed doet glim- als grimlachen.

pagina top

Dhr. Marc Erkens
Marc Erkens is pianist en opleidingshoofd muziek op de Leuvense campus Lemmens van de LUCA School of Arts.

Marc Erkens vertelt over (klassieke) muziek. Hij doet dat met evenveel historische achtergrond als humoristische ondertoon. Voor groot en klein wordt klassieke muziek op zo'n manier ineens (wél) boeiend, omdat ze tot leven komt.

Hij heeft een tijdlang cursiefjes geschreven voor de Vlaamse Klassieke Radiozender. Hij werd bekend via zijn bijdragen over klassieke muziek in het programma ‘Culture Club’ op Canvas. Recent won Erkens de Klara Iedereen Klassiek-Prijs.

pagina top

P. Piet Hoornaert
°1946. Sinds 1965 karmeliet, in 1973 priester gewijd. Geestelijk assistent van de karmelietessen in Wallonië. Doctor in de theologie (K.U. Leuven), auteur van publicaties over gebedsspiritualiteit.

pagina top

Dr. Manu Keirse
Emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven en hoogleraar deeltijds aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Hij is voorzitter van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, van de Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg. Hij is ondervoorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Hij is aangezocht als expert om de Belgische bisschoppen te helpen in het uitbouwen van een herstelbeleid voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Hij is auteur van verschillende boeken o.a. “Zie de mens. Pleidooi om anders naar elkaar te kijken” (Lannoo, Tielt 2014); “Afscheid van een moeder. Als sterven een stuk leven wordt” (Lannoo 2011).

pagina top

Mevr. Lakshmi Matthieu
geboren te Gent (1981). Ze volgde harples bij Martha Szabo aan de Muziekacademie in Gent, waar ze in 2000 afstudeerde.
Ze werkte mee aan het project 'House Music' van het Festival van Vlaanderen Gent en trad zij op als soliste in het Concerto voor fluit en harp van W.A Mozart, met het Jeugd en muziekorkest van Antwerpen.

Sinds 2004 is ze regelmatig actief als freelance harpiste in orkesten als het Vlaams Radio Orkest, het Vlaams Symfonieorkest , het Orkest der Lage Landen en Il Novecento van The Night of the Proms. Vanaf het schooljaar 2005-2006 is zij verbonden als harpleerkracht aan de Muziekacademies van Gent, Waregem en Meise.

Gefascineerd door de Ierse harp en Bretoense volksmuziek waar vooral de Keltische harp centraal staat, groeide een repertoire aan traditionele volksmelodië en liederen waarbij zij zichzelf begeleidt op harp en waarmee ze geregeld optreedt bij verschillende gelegenheden. In oktober 2008 kwam haar eerste CD "Gloomy Winter" uit, waarop ze tien van haar mooiste liederen bundelde.

Ze organiseert jaarlijks evenementen die in het teken staan van Keltische traditionele muziek voor harp en reist geregeld naar Ierland en Schotland om zichzelf verder te verdiepen en onderrichten in de traditionele muziek voor haar geliefde instrument.

pagina top

P. Nikolaas Sintobin

pagina top