Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

Onderstaande personen begeleiden regelmatig één of meerdere activiteiten.

Dhr. Etienne Amand
is mede-grondlegger en leraar van deze vorm van Eutonie. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met de eutonie en begeleidt cursussen en bijscholingen in België, Nederland en Duitsland. Onder de naam Eudesse heeft hij een begeleidingspraktijk voor geïntegreerde levenskwaliteit.

pagina top

Dr. Luc Anckaert
is professor joodse filosofie aan de KULeuven. Hij geeft ook les aan studenten verpleegkunde.

pagina top

Dr. Gerbert Bakx
studeerde wetenschappen, geneeskunde en filosofie en volgde een nomadische, Darwinistische levensloop. Hij is gefascineerd door het leven en door de vele manieren waarop mensen hun leven vorm geven. Hij legde zich toe op psychotherapie en persoonlijke begeleiding met een spe­ciale belangstelling voor evolutionaire psychologie en antropologie, humanistische en existentiële therapie, symbolisch modelleren, hypnotherapie en spiritualiteit.
Gerbert is auteur van drie boeken: "De Strategie van het geluk", "De Strategie van het Goede", "Gelukkiger leven".

pagina top

Dhr. Jan Daem
was meer dan 30 jaar werkzaam als leraar in het technisch secundair onderwijs, waarvan 10 jaar als vertrouwensleerkracht. Studeerde af in gezinsbegeleiding en gezinsvervanging aan het Hoger Instituut voor gezinswetenschappen in Brussel.
Afgestudeerd als Pastorale Werker aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent. Volgt nog steeds opleidingen in rouwtherapie voor volwassenen en kinderen.
Samen met Karin Segers begeleider van abdijbezinningsdagen o.a in de abdijen West-Malle, Achelse Kluis, Koningsoord Arnhem. Heeft bijzondere interesse voor filosofie en de contextuele therapie van Boszormenyi Naggy.
Houdt sterk van de natuur.

pagina top

Dhr. Leo Fijen
studeerde geschiedenis aan de Universiteit in Leiden. Hij was adjunct-perschef van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het R.K. Kerkgenootschap. Daarna maakte hij de overstap naar de televisie en werd hij eindredacteur/presentator godsdienstige programma's bij de KRO-RKK en verantwoordelijk voor de berichtgeving over kerk en samenleving in 'Kruispunt'
Op 1 juli 2016 liet Tv-journalist Leo Fijen zijn fel begeerde baan bij journalistieke programma's los en werd directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat, die in 2010 is voortgekomen uit de Katholieke Bijbelstichting.

pagina top

Mevr. Bea Geysen
is, samen met Kristien Verhoeyen, verantwoordelijke van 'Het Rustpunt'. Opleiding plastische kunsten en Mindfulnesstrainer. Ze is vooral geboeid door de schoonheid van de natuur met in het bijzonder het meditatieve aspect dat we daarin terugvinden.

pagina top

Groep Prisma
Werkgroep bestaande uit P. Patrick Lens, Mevr. Riet Trypsteen, Dhr. Robert Henckes en Mevr. Thérèse Ronsse.

pagina top

Dr. Robert Henckes
Heeft met Thérèse Ronsse 4 kinderen en 11 kleinkinderen. Ze zijn samen auteurs van boeken over adoptie, huwelijk, vaderschap en verliesverwerking (in het Frans uitgegeven).
Chirurg en palliatieven zorgarts. Momenteel geestelijk begeleider o.a. in “Levend Water” (een internationale oecumenische organisatie, die geloof en psychologie verbindt en een programma geeft tot herstel van identiteit en seksualiteit) en heeft een opleiding gehad bij “Bethasda” (S. Pacot).

Robert en Thérèse Henckes-Ronsse vormen samen met P. Patrick Lens en Riet Trypsteen de werkgroep ‘Prisma’.

pagina top

P. Piet Hoornaert
°1946. Sinds 1965 karmeliet, in 1973 priester gewijd. Geestelijk assistent van de karmelietessen in Wallonië. Doctor in de theologie (K.U. Leuven), auteur van publicaties over gebedsspiritualiteit.

pagina top

P. Reimond Hoornaert
karmeliet te Brugge, was tien jaar godsdienstleraar. Hij is een spirituele begeleider en gespecialiseerd in mariale en audiovisuele animatie.

pagina top

Dr. Ilse Kerremans
Doctor in de geneeskunde, promotie 1973 aan de KUL. Langdurig verblijf in Duitsland. Was sinds 1992 tot 2011 kinderchirurg aan het Universitair Ziekenhuis Gent en lid van het levertransplantatieteam. Lid van de Teresianische Karmel Gemeinschaft (OCDS) en verantwoordelijke van de groep Bielefeld.
Sinds 29 jaar gefascineerd door het voorbeeld van Edith Stein. Talrijke voordrachten en publicaties aangaande de verschillende aspecten in de boodschap van Edith Stein.

pagina top

P. Patrick Lens
Dominicaan en doctor in de theologie.
Hij is psychotherapeut en bekwaamde zich in Gestalttherapie.
Hij is verantwoordelijke van de studentenpastoraal te Bussel.
Actief in theologisch vormingswerk in binnen- en buitenland, begeleidt verschillende spirituele retraites.
Werkt mee met ‘Levend Water’ Gent (een internationale oecumenische organisatie, die geloof en psychologie verbindt en een programma geeft tot herstel van identiteit en seksualiteit).

Samen met Riet Trypsteen, Robert en Thérèse Henckes-Ronsse vormen ze de werkgroep ‘Prisma’.

pagina top

P. Carlos Noyen
Karmeliet, overste van de karmelgemeenschap te Brugge. Is zeer geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met Bijbel en mystiek. Hij is vooral bezig met de geschriften van Teresa van Avila.

pagina top

Mevr. Thérèse Ronsse
Heeft met Robert Henckens 4 kinderen en 11 kleinkinderen. Ze zijn samen auteurs van boeken over adoptie, huwelijk, vaderschap en verliesverwerking (in het Frans uitgegeven).
Thérèse is psychologe en psychotherapeute vanuit systeem- en communicatietheorie, en vanuit contextuele benadering. Actief in psychologische en geestelijke begeleiding en supervisies. Werkt o.a. mee aan ‘Levend Water’ (een internationale oecumenische organisatie, die geloof en psychologie verbindt en een programma geeft tot herstel van identiteit en seksualiteit).

Robert en Thérèse Henckes-Ronsse vormen samen met P. Patrick Lens en Riet Trypsteen de werkgroep ‘Prisma’.

pagina top

P. Wilfried Rossel
Oblaat, exegeet (geboren 1 maart 1936). Bijbelkundige én heel boeiende verteller, retraitebegeleider en reisleider H. Land!

pagina top

P. Johannes Schiettecatte
Karmeliet, licentie godsdienstwetenschappen te Leuven, licentie spirituele theologie te Rome, doctoraat spirituele theologie te Rome, begaan met vrede en de daarvoor nodige interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog. Onderzoek naar christendom, intermystiek en seculier denken.

pagina top

Mevr. Karin Segers
Is als Master afgestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen in de Wetenschappelijke Interreligieuze en Interculturele Spiritualiteitstudies. Daarnaast NAC Life Coach (Neuro Associative Conditioning). In het dagelijkse leven werkzaam als centrale vertrouwenspersoon bij de politie.
Volgde en begeleidde diverse cursussen m.b.t. bijbelstudie en abdijbezinningsdagen. Heeft verder bijzondere belangstelling voor de natuur, voor mystiek en de complementaire werking van spiritualiteit en psychologie.

pagina top

Mevr. Riet Trypsteen
Licentiate godsdienstwetenschappen, bekwaamde zich in Gestalttherapie en is gevormd in de spirituele begeleiding aan de hand van de geestelijke oefeningen van St.-Ignatius. Is momenteel godsdienstlerares in het St-Janscollege te Gent.
Werkt mee aan weekends en retraites, en doet persoonlijke coaching (Disc-Persolog) en begeleiding. Is ook medewerkster van ‘Levend Water’ (een internationale oecumenische organisatie, die geloof en psychologie verbindt en een programma geeft tot herstel van identiteit en seksualiteit).

Samen met P. Lens Patrick, Robert en Thérèse Henckes-Ronsse vormen ze de werkgroep ‘Prisma’

pagina top

P. Roeland Van Meerssche
Priester-karmeliet en Provinciaal van de Vlaamse Karmel. Assistent van de federatie van de Zusters Karmelietessen en assistent van de geassocieerden. Hij is ook assistent van de seculiere Orde te Rotterdam. Preekt retraites en geeft geestelijke begeleiding.

pagina top

Prof. Dr. Bart Vandenabeele
Hoogleraar Esthetica en Kunstfilosofie aan de Universiteit Gent. Hij doceert Esthetica, Geschiedenis van de hedendaagse wijsbegeerte en Moderne en actuele kunsttheorieën. In 2015 werd hij bekroond met de onderwijsprijs van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Van hem verschenen onder meer De passie van de aanraking: Over de esthetica van Jean-François Lyotard (2000), De bloesem van het leven. Esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie (2001), Histories of the Sublime (2005), A Companion to Schopenhauer (2012), The Sublime in Schopenhauer’s Philosophy (2015), en vele artikelen over kunst-, taal- en cultuurfilosofie. Hij is vicevoorzitter van de sectie Philosophy of Communication van ECREA, associate editor van Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication en lid van de International Advisory Board van de Schopenhauer-Gesellschaft.

pagina top