Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel
cyclus

EENHEID
Liefde en non-dualiteit in het joodse denken

gestarto.l.v. P. Johannes Schiettecatte

Liefde en Barmhartigheid
'Hoor, mijn liefste, zie daar komt hij' (Hooglied 2,8). 'Bemin je naaste als jezelf' (Leviticus 19,18).
'Liefde' is één van de grote peilers van het judaïsme.

Alles is God
Na de 'Grote Verhalen' van voorheen en hun ontmanteling in de twintigste eeuw breekt een nieuwe tijd aan van her-verbeelden van het Mysterie. Vooral het klassieke dualisme tussen geest en materie, tussen God en kosmos is voor velen niet langer aanvaardbaar.
Vijf avonden lang lezen we teksten uit de joodse mystiek op zoek naar woorden en beelden om onze gewijzigde godservaring te ondersteunen. In de kabbala en het chassidisme schuilt een uitgesproken nondualistische visie op God, mens, verlossing, spiritualiteit enz.

- Zohar. God in de joodse mystiek dinsdag 6 februari 2018

- Tikkun. Verlossing in de joodse mystiek dinsdag 3 april 2018

- Tanya. Het mensbeeld van de joodse mystiek dinsdag 5 juni 2018GEANNULEERD

- Devekut. Mystieke ervaring in de kabbala dinsdag 2 oktober 2018GEANNULEERD

- Arthur Green. De actualiteit van de kabbala dinsdag 4 december 2018GEANNULEERD

 • Plaats: Conferentiezaal van ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 19u30 (stipt) - Einde: 21u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 10 per avond ter plaatse te betalen.
 • Min. 15 deelnemers, gelieve op voorhand in te schrijven aub
 • Uitgebreide folder op aanvraag
 • Folder op aanvraag

leesavonden
 
 

pagina top

cyclus

Stille wandelingen

gestarto.l.v. Mevr. Bea Geysen

Elk seizoen maken we een stille wandeling in een stukje ongerepte natuur: “Bourgoyen - Ossemeersen” te Gent. Als je meditatief wandelt, valt dat doel weg. Het wandelen zelf is het doel…
We stappen wat langzamer dan normaal en in stilte. We gebruiken onze zintuigen vanuit volledige aanwezigheid.
Meditatief wandelen werkt louterend voor je lichaam, geest en ziel. Wandelen in de natuur heeft het vermogen om je bij je basis te brengen, bij je rust en vertrouwen. Je beleeft de natuur vanuit wie je bent of waar je met je aandacht zit. Wandelen haalt de haast uit je hoofd. Kijk wat er over blijft. Die haast verdwijnt uit je hoofd als je wat langer te voet gaat. Opgaan in het landschap schept mogelijkheden tot verdieping. Je tempo verandert. Je zintuigen gaan anders waarnemen: je krijgt weer oog voor het wonder van de schepping en jouw verbondenheid daarmee.

De wandeling duurt ongeveer 1 uur. Daarna gaan we naar de eetplaats van ‘Het Rustpunt’ om samen te genieten van een feestelijk ontbijt.

Winterdauwtrip zondag 4 februari 2018

Zomerdauwtrip zondag 3 juni 2018

Herfstdauwtrip zondag 7 oktober 2018

 • Start om 7u00 aan de 'Bourgoyen'
  ingang aan de watermolen Mahatma Gandhistraat 32 - 9000 Gent
 • Deelname: € 10.00 ter plaatse te betalen voor dauwtrip met ontbijt.
 • Folder op aanvraag

stille wandelingen
 
 

pagina top

cyclus

Edith Stein spiritueel leider

gestarto.l.v. Dr. Ilse Kerremans

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

We startten op 18 september 2017 met een diavoorstelling over de geschiedenis van de manuscripten want het is reeds een wonder dat deze manuscripten de oorlog overleefd hebben en aldus de boodschap van Edith Stein voor ons bewaard bleef.

maandag 18 september 2017

maandag 16 oktober 2017

maandag 20 november 2017

maandag 18 december 2017

maandag 15 januari 2018

maandag 19 februari 2018

maandag 19 maart 2018

maandag 23 april 2018

maandag 28 mei 2018

maandag 25 juni 2018

maandag 17 september 2018

maandag 15 oktober 2018

maandag 19 november 2018

maandag 17 december 2018

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 7 per namiddag, € 9 vanaf januari 2018 per namiddag, ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag

leesnamiddagen
 
 

pagina top