Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

28 septembertot30 september 2018

Omgaan met verdriet

schrijf nu ino.l.v. Groep Prisma
weekend

Verdriet is wellicht onze oudste emotie. Het is moeilijk wanneer je er in blijft hangen. Soms zit er schaamte op of zouden we sterker willen zijn.
Het raakt aan het kind in ons, dat troost nodig heeft. Het is het belangrijk om aan verdriet tijd en bedding te geven. Als je het kunt delen met iemand anders, geneest het en maakt het ons uiteindelijk vrij.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 230.00
 • Folder op aanvraag
retraite

DINSDAG 2 oktober 2018

EENHEID
Liefde en non-dualiteit in het joodse denken

GEANNULEERDo.l.v. P. Johannes Schiettecatte
leesavond

Alles is God
Na de 'Grote Verhalen' van voorheen en hun ontmanteling in de twintigste eeuw breekt een nieuwe tijd aan van her-verbeelden van het Mysterie. Vooral het klassieke dualisme tussen geest en materie, tussen God en kosmos is voor velen niet langer aanvaardbaar.

Devekut. Mystieke ervaring in de kabbala
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal van ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 19u30 (stipt) - Einde: 21u00
 • Gelieve op voorhand in te schrijven aub.
 • Minimum 15 deelnemers
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 10.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

ZONDAG 7 oktober 2018

Stille wandeling

schrijf nu ino.l.v. Mevr. Bea Geysen
stille wandeling

Elk seizoen maken we een stille wandeling in een stukje ongerepte natuur: “Bourgoyen - Ossemeersen” te Gent. Als je meditatief wandelt, valt dat doel weg. Het wandelen zelf is het doel…
We stappen wat langzamer dan normaal en in stilte. We gebruiken onze zintuigen vanuit volledige aanwezigheid.
Meditatief wandelen werkt louterend voor je lichaam, geest en ziel. Wandelen in de natuur heeft het vermogen om je bij je basis te brengen, bij je rust en vertrouwen. Je beleeft de natuur vanuit wie je bent of waar je met je aandacht zit. Wandelen haalt de haast uit je hoofd. Kijk wat er over blijft. Die haast verdwijnt uit je hoofd als je wat langer te voet gaat. Opgaan in het landschap schept mogelijkheden tot verdieping. Je tempo verandert. Je zintuigen gaan anders waarnemen: je krijgt weer oog voor het wonder van de schepping en jouw verbondenheid daarmee.

De wandeling duurt ongeveer 1 uur. Daarna gaan we naar de eetplaats van ‘Het Rustpunt’ om samen te genieten van een feestelijk ontbijt.

Herfstdauwtrip
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Start om 7u00 aan de 'Bourgoyen'
  ingang aan de watermolen Mahatma Gandhistraat 32 - 9000 Gent
 • Deelname: € 10.00 ter plaatse te betalen voor dauwtrip met ontbijt.
 • Folder op aanvraag
 

DONDERDAG 11 oktober 2018

Elisabeth (1880-1906) en de Drie-ene God

schrijf nu ino.l.v. Mevr. Martine D'hollander
conferentie

Lang voor haar heiligverklaring in 2016 werd Elisabeth van de Drie-eenheid reeds een “profeet voor onze tijd” genoemd. Welke betekenis heeft de grote keuze in haar leven om Christus onverdeeld te volgen, nu vandaag, voor ons? Wat kan een jonge christen uit de vorige eeuw ons, meer dan 100 jaar later, vertellen over het leven met de Drie-ene God?

Elisabeths boodschap overstijgt plaats en tijd, omdat ze diep evangelisch is. We gaan op zoek naar de bodem van haar geloofs-en liefdesleven, de diepe onderlaag van waaruit zij leeft. We leren Elisabeth kennen als een sterke, overtuigde christen wiens leven Christus is. Zij volgt Hem waar Hij ook gaat. Kan zij voor ons een voorbeeld-christen zijn, wanneer wij bevraagd en uitgedaagd worden “om te getuigen van de hoop die in ons leeft” ? Hoe zet ze ons aan om stevig in Christus geworteld te zijn en te blijven? We ontvangen een bemoedigend antwoord, heel direct en doorleefd vanuit haar eigen ervaring.

 • Gedeeltelijke stilte
 • Onthaal: 9u15 - Aanvang: 9u45
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd, koffie/thee pauzes,... inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

15 oktobertot19 oktober 2018

Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar?

schrijf nu ino.l.v. E.H. Jan Van Eycken
5-daagse

‘Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? Een oefening via studie en bezinning.’

De deelnemers komen in contact met de wijze waarop joden, christenen en moslims elkaar beschrijven in hun respectieve heilige schriften en religieuze commentaren. Aan de hand van enkele voorbeelden uit de twintig eeuwen durende geschiedenis worden achtergrond en impact duidelijk van zowel de negatieve als de positieve beeldvorming. Er wordt veelvuldig verwezen naar teksten uit Bijbel en Koran, waarvan enkele passages ter illustratie worden geanalyseerd. Zo kunnen de deelnemers beter begrijpen hoe inhoud en interpretatie van schriftcitaten de wederzijdse beeldvorming beïnvloedt. Spreker zal het uiteraard ook hebben over de wijze waarop fundamentalistische gelovigen zich van controversiële verzen bedienen en hoe daartegen kan worden gereageerd. Het vormende gedeelte wordt afgerond met de vraag in hoeverre er in jodendom, christendom en islam hedendaagse correcties bestaan op de klassieke beeldvorming en waar in onze samenleving hoopvolle perspectieven zichtbaar zijn.

Het onderwerp wordt tevens op een spirituele wijze benaderd aan de hand van gebeden, teksten en muziek uit de drie betrokken godsdiensten. De bezinnende aanpak boort een diepere gelovige eenheid aan ondanks de verschillen en conflicten die de historische en intellectuele bestudering aan het licht brengen.

In de loop van de vijfdaagse vullen vormende en bezinnende elementen elkaar aan. Stiltemomenten worden afgewisseld met uitwisselingsmomenten.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u00) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 325.00
 • Folder op aanvraag
retraite

MAANDAG 15 oktober 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Tweede namiddag nieuwe cyclus.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

MAANDAG 19 november 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Derde namiddag nieuwe cyclus.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

DONDERDAG 22 november 2018

De onhoorbaar levende trilling van het lichaam

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Etienne Amand
meditatiedag

Een verborgen onmetelijke kracht van leven openbaart zich in het fysieke menslichaam. Een kracht die zich vanuit een levende oerbron manifesteert tot belichaamd leven. Het menselijk bestaan bekomt zo de volheid van zijn drie- eenheid: ‘lichaam – ziel – geest’.
Dit is de rode draad van deze stille midweekdag.
Het is geen studie-, maar eerder een ervaringsdag. Ontvankelijk worden voor de onhoorbaar levende trilling van het lichaam. Stilte, enkele eutonie oefeningen en korte inspirerende impulsen vormen de bedding om de onhoorbare klank van de immer aanwezende trillende levenskracht in het bewustzijn te laten openbloeien.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Onthaal vanaf 9u15 – start 9u45
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

ZATERDAG 24 november 2018

Spirituele Humor

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Lieven Ostyn
workshop

Velen kennen de humor van de Dalai Lama maar de paus wordt hierin sterk onderschat.
Zijn ontwapenende humor en zelfrelativering is nochtans heel vernieuwend.
Humor is aanwezig in alle mystieke richtingen en dat maakt ze één.

 • Interactieve workshop
 • Onthaal vanaf 9u15 – start 9u45
 • Deelname: € 35.00 (warme maaltijd inbegrepen)
 • Folder op aanvraag
midweekdag

30 novembertot2 december 2018

De strategie van het geluk

schrijf nu ino.l.v. Dr. Gerbert Bakx
weekend

Gelukkig zijn wil toch zeker iedereen?

Jazeker, en gelukkig zijn als het leven meezit, kan ook iedereen, net zoals iedereen kan zeilen bij mooi weer. Maar gelukkig zijn is niet hetzelfde als geluk hebben en een levensvisie die het mogelijk maakt ook voor geluk te kiezen als het leven niet meezit en men dus geen geluk heeft, wordt in onze samenleving al te weinig systematisch en ordentelijk aangeleerd en voorgeleefd. De meesten onder ons moeten de nodige levenswijsheid dan ook met schade en schande bij elkaar zien te sprokkelen. Velen slagen daar maar zeer ten dele in, zoals blijkt uit de cijfers voor depressie, verslaving, zelfdoding en andere vormen van onwelzijn.

Levenskunst, het vormgeven aan het goede leven, is immers geen vanzelfsprekendheid. Lijden lijkt als vanzelf te ontstaan als normale reactie op omstandigheden en vele mensen hebben zelfs het idee dat het ons wordt “aangedaan” of dat het ons als het ware ‘overvalt’.
Levenskunst daarentegen moet aangeleerd worden en vergt inzicht, wijsheid en motivatie. In dit weekend zal het dan ook gaan over waarden en waardigheid, over kwetsbaarheid en veerkracht, over identiteit en aanpasbaarheid, over mededogen en aanvaarding, en over het goed ‘voelen’ of 'hebben' en het goed 'zijn'.

De Strategie van het Geluk spiegelt geen nieuwe illusies of mythen voor, geen simplistische tegeltjeswijsheden, geen magische alternatieve praktijken of snelle wonderremedies en geen (pseudo)spirituele vluchtwegen. Zij berust op een bewustzijnsfilosofie en een bewustzijnspraktijk die tot de intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden leidt die noodzakelijk zijn om te kunnen kiezen voor een aandachtiger benadering en een liefdevoller aanvaarding van het leven, voor meer kwaliteitsvolle en meer productieve manieren van leven, voor persoonlijk geluk, voor een stimulerende opvoeding van jongeren, voor het inspirerend begeleiden en leiding geven aan anderen en voor het creëren van harmonieuze relaties.

Voor al wie zijn of haar inzichten over levenskunst en geluk wil uitbreiden, aanscherpen of verdiepen is dit zonder meer de kortste weg naar een onvoorwaardelijk en onverstoorbaar geluk.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 260.00
 • Folder op aanvraag
retraite

DINSDAG 4 december 2018

EENHEID
Liefde en non-dualiteit in het joodse denken

GEANNULEERDo.l.v. P. Johannes Schiettecatte
leesavond

Alles is God
Na de 'Grote Verhalen' van voorheen en hun ontmanteling in de twintigste eeuw breekt een nieuwe tijd aan van her-verbeelden van het Mysterie. Vooral het klassieke dualisme tussen geest en materie, tussen God en kosmos is voor velen niet langer aanvaardbaar.

Arthur Green. De actualiteit van de kabbala
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal van ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 19u30 (stipt) - Einde: 21u00
 • Gelieve op voorhand in te schrijven aub.
 • Minimum 15 deelnemers
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 10.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag
 

MAANDAG 17 december 2018

Edith Stein spiritueel leider

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

Vele enthousiaste lezers van het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand” hebben de bemerking gemaakt dat het boek aanmoedigt om zich te verdiepen in de werken van Edith Stein maar spijtig genoeg zijn slechts twee van de zevenentwintig boekdelen uit het oeuvre van Edith Stein vertaald in het Nederlands. Hieraan willen wij verhelpen door grotere fragmenten uit haar werk te bestuderen waarbij zowel de karmelitaanse spiritualiteit aan bod komt alsook haar pedagogische geschriften, mystiek, filosofie en vertalingen.

Vierde namiddag nieuwe cyclus.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: Conferentiezaal - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname (teksten inbegrepen): € 9.00 ter plaatse te betalen.
 • Folder op aanvraag